Zvědavec

30 let od velké zrady F. W. de Klerka

Dokonce i liberální a levicoví komentátoři se shodují na tom, že úpadek Jihoafrické republiky způsobilo drancování radikální komunistickou stranou ANC. V rámci třicátého výročí zrušení zákazu této strany autorka Ilana Mercer dává vinu za katastrofální podmínky v této zemi bezvýhradně F. W. de Klerkovi, poslednímu bílému prezidentovi země, který zradil svůj vlastní lid a voliče.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top