Technologie

Kráti sa vášmu elektromotoru čas? Alebo čo sa nám snaží elektromotor povedať časť druhá.

V prvej časti sme  spomenuli  delenie chýb elektromotorov podľa hluku. Ich delenie a najbežnejšiu príčinu poškodenia elektro motora. Teraz sa budeme venovať ďalším možným príčinám a následkom poškodenia elektromotorov.

Pri väčšom fyzickom náraze by sa mohol ohnúť hlavný hriadeľ, taktiež by sa mohli poškodiť ložiská či uvoľniť menšie časti. Dokonca sa môže poškodiť aj kryt elektromotora. Takmer všetky zo spomenutých poškodení by mohli zahŕňať rozsiahlu opravu alebo dokonca spôsobiť úplnú nefunkčnosť a následné vyradenie či zošrotovanie elektromotora.

Ďalšou z príčin, ktorá stojí za spomenutie je ohýbanie hriadeľa motora v prípade nadmerného zaťaženia. Napríklad ak sa  žeriav pokúša zodvihnúť príliš ťažký predmet alebo motor dopravníka, ktorý pokračuje v chode, aj keď na dopravníku dochádza k zablokovaniu. U hnacích hriadeľov ale dochádza k zaťaženiu, ktoré je označené ako asymetrické, teda podlieha konštantnému ohybovému momentu.

elektromotory VYBO electric

Elektromotory VYBO Electric

Mierne ohnutý či vychýlený hriadeľ motora vytvorí hluk. Hluk je porovnateľný s hlukom, ktorý sa utvorí aj napríklad pri menšej poruche prevodového zariadenia pripojeného k hriadeľu motora. Tento problém je možné potvrdiť odpojením hriadeľa od motora, od zaťaženia a jeho zapnutím. Ak hluk zmizol, tak s istotou vieme konštatovať, že porucha nie je v motore.

Pokiaľ hluk pretrváva, je za potreby vykonať druhý test. Motor zapnite a ihneď ho aj vypnite. Ak sa motor okamžite zastaví, je takmer  na 100% jasné, že problém bude elektrický a nie mechanický. Pokiaľ je cítiť spáleninu, alebo horiaci zápach, jedná sa o uhlíkové usadeniny. Tie sa dajú jednoducho odstrániť a problém vyriešiť.

Ak je hluk stále prítomný, je potrebné vykonať druhý test. Zapnite motor a potom vypnite; ak sa motor okamžite zastaví, problém je takmer určite elektrický, nie mechanický. Horiaci zápach alebo uhlíkové usadeniny naznačujú neúspešné spojenie, ktoré sa dá ľahko opraviť. Je možné, že jedna z cievok rotora zlyhala (odvíja alebo je odpojená), čo spôsobuje, že elektromagnetické pole sa stáva asymetrickým a vytvára sa otáčanie rotora. Ak sa jedna z cievok cíti voľne zabalená, pravdepodobne je potrebné previnúť.

Previnutie takmer vždy musí vykonať odborník, ako aj výmena poškodených hriadeľov a opotrebovaných ložísk. Mnoho iných opráv by mohlo byť dokončených v podniku, aj keď to môže urobiť viac zmyslu ekonomicky jednoducho vymeniť motor.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top